Dodavateľ informačních systémov - systémová integrácia

Značka JMS bola prvýkrát registrovaná v roku 1988.

Hlavnou činnosťou firmy je systémová integrácia - dodávky informačných systémov "na kľúč", analýza a projekt IS zákazníka, implementácia, školenia, záručný a pozáručný servis. V rámci dodávky realizujeme dodávky výpočtovej techniky sieťových systémov a produktov firmy MICROSOFT.

Okrem štandardných ekonomických systémov firma vyriešila špecifické branžové systémy:

  • informačný systém Liečebné kúpele
  • informačný systém Poľnonákup a Verejný sklad, rastlinná a živočíšna výroba
  • informačný systém Veľkosklad
  • informačný systém Výroba, zber dát
  • informačný systém Potravinársky priemysel, Mlyn, Pekáreň, Cukráreň
  • informačný systém Ubytovacie služby, Reštauračné služby

V rokoch 1999-2000 sme zabezpečili verziu KIS JMS podporujúcu riešenie technických problémov nového milénia.

V rokoch 1999-2000 sme vyriešili strategický prechod na bázu Client server v prostredí produktov od firmy MICROSOFT

V roku 1999 sme vyriešili strategický prechod dodávku implementáciu produktov LCS Noris a HELIOS od firmy LCS International a.s. Praha v spolupráci so spoločnosťou Intelsoft Bratislava

Od roku 2001 sme sa stali obchodným a realizačným zástupcom controllingového systému MERIT, ktorý slúži ako nadstavba pre rôzne typy informačných systémov.

LCS NORIS® - pre stredné a veľké firmy
HELIOS® GREEN - pre stredné a veľké firmy
NORIS.NEXT® - pre menšie a stredné firmy